Felietony/Rozmowy

Co jest potrzebne, abym stał się znowu zdrowy? Na czym polega moja choroba? 
Wystarczy Mu uwierzyć i próbować przeżyć to życie godnie i uczciwie...
Sęk w tym, że na mocy sakramentu Chrztu, wszyscy jesteśmy prorokami.
To, co mówi Bóg, bardzo wolno rozwija się w człowieku. 
„Gdy mnie nikt nie pyta, to wiem. Gdy ktoś mnie zapyta – nie wiem”
„Jeżeli tylko chcesz, jeżeli się tylko otworzysz na głos Boga, On przemówi do Ciebie” – zapewnił wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski.
Dążyć do doskonałości to także uczyć się prosić o pomoc swojego bliźniego...
Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: