Felietony/Rozmowy

Im więcej słuchamy słów narzekań, krytyki, obmowy, tym trudniej usłyszeć prawdę...
Człowiek, który spotkał Boga, jest szczery, nie potrzebuje też uznania od innych...
Czyż nie w Jezusie Chrystusie dokonał się cud tego, co największe w tym, co najmniejsze...?
Czy idziemy za tym, co ziemskie? Czy będziemy rozumować według kryteriów ciała czy ducha?
Piotr i Paweł. Dwóch różnych ludzi. Dwa różne charaktery. Dwa różne życiorysy. 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny...
Ciało Chrystusa, to życie Chrystusa, to On, Bóg żywy i prawdziwy. 
Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu...