Felietony/Rozmowy

Może zmienić kogoś dzień w bardziej znośniejszy. 

Spróbujmy się tym na nowo zadziwić, bo to zdziwienie okazuje się być zbawczym.

To przecież takie nie-męskie, nie-fajne, nie-modne…
W jakim kierunku zmierza moje "chcę jeszcze, chcę koniecznie"?

 Ewangelia zderza się z dwoma rodzajami władz politycznych, żydowską i rzymską. 

To zastanawiające – zupełnie bez znaczenia jest to, ile kto otrzymał, istotne zaś jest to, co kto z tym zrobił. 
W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
Ks. Karol Ciesielski -  Nie wolno nam dawać fałszywej nadziei!