Felietony/Rozmowy

Moja myśl biegnie właśnie w stronę tej tragiczności życia przed innymi i dla innych.
Jaka jest postawa Jana Pawła II wobec dziedzictwa polskiej kultury?
Być bardziej dla bliźniego dzięki spotkaniu naszej wolności z Bogiem.
Miłosierdzie Boże jest tęsknotą Boga za człowiekiem, jest nadzieją. 
Doświadczenie miłości jest podstawową potrzebą wychowanka.
Na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków.
Przykazania Boże to warunki bezpiecznego i szczęśliwego przejścia przez życie.
Nieodzownym warunkiem udanych ćwiczeń duchowych jest wyciszenie.