Felietony/Rozmowy

Rozpoczynający się miesiąc październik skłania do skupienia uwagi na Maryi.

Nie mamy niczego – włącznie z samym istnieniem – czego byśmy nie otrzymali od Niego. 

... ile to razy mam przebaczyć, jeśli brat mój zgrzeszy przeciwko mnie...
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 

Dla nas dzisiaj jest to oczywiste, nie klękamy przed obrazem czy figurą ale przed Bogiem.

Dlaczego czynienie dobra nie przynosi oczekiwanych rezultatów?

Własne życie trzeba przeżywać samemu. Nie można oddać je w ręce drugiego człowieka...

Odpowiesz sobie na to pytanie?