Felietony/Rozmowy

Być bardziej dla bliźniego dzięki spotkaniu naszej wolności z Bogiem.
Miłosierdzie Boże jest tęsknotą Boga za człowiekiem, jest nadzieją. 
Doświadczenie miłości jest podstawową potrzebą wychowanka.
Na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków.
Przykazania Boże to warunki bezpiecznego i szczęśliwego przejścia przez życie.
Nieodzownym warunkiem udanych ćwiczeń duchowych jest wyciszenie.
Wychowawca musi mieć przed oczyma ideał, do którego mają zmierzać jego działania. Człowiek jest istotą duchową.

Od paru lat wiele grup zabiega o rewitalizację kolei na Śląsku Cieszyńskim.