Felietony/Rozmowy

Tylko dzięki naszej wytrwałości zawsze możemy dążyć do celu.
W swojej kolekcji ma dwadzieścia zabytkowych rowerów i wszystkie są sprawne i na chodzie. Najstarszy rower ma 102 lata.  
Ty lubisz słuchać muzyki, ja piszę wiersze… Inność jest piękna, bo czyni świat ciekawym, różnorodnym, fascynującym. 
Mieszko pojawił się na senackich ustach za sprawą rocznicy Chrztu Polski. Debaty nad jego zasługami trwają. 

Wygrajmy place zabaw dla cieszyńskich dzieciaków, bo będą bęcki.

Sezon ogórkowy to dobry czas by na chwilę porzucić sprawy poziomu centralnego oraz lokalnego.

Albert Camus w swym wiekopomnym dziele „Dżuma” napisał: „W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę”. Czy ta pozytywna wizja człowieka nie jest lepsza. Czy nie byłoby przyjemniejszym przekonanie o cnotliwości istoty ludzkiej? 

Zwykło się bohatera dzisiejszej Ewangelii nazywać niewiernym i widzieć w nim raczej negatywny przykład.