Felietony/Rozmowy

Doświadczenie miłości jest podstawową potrzebą wychowanka.
Na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków.
Przykazania Boże to warunki bezpiecznego i szczęśliwego przejścia przez życie.
Nieodzownym warunkiem udanych ćwiczeń duchowych jest wyciszenie.
Wychowawca musi mieć przed oczyma ideał, do którego mają zmierzać jego działania. Człowiek jest istotą duchową.

Od paru lat wiele grup zabiega o rewitalizację kolei na Śląsku Cieszyńskim.

W trakcie odczytywania Ewangelii wg. św. Mateusza, wielu kapłanów zadaje nam pytanie - czy jesteśmy chrześcijanami z serca, czy może na pokaz?
Co to jest czyściec? Po co jest? Jak go rozumieć?