Felietony/Rozmowy

Jesteśmy już bardzo blisko przeżywania kolejny raz męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Dzisiejsza niedziela zwana jest niedzielą laetare, czyli radości.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą...
I znowu dzisiaj Pan Jezus staje w opozycji do ludzkiego przyzwyczajenia, 
Idziemy, każdy w swoim kierunku, już nawet bez drobnych gestów życzliwości.
Te słowa wypowiedziane przez Boga do Abrahama muszą wywołać w czytelniku przerażenie...
"A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Dopóki żyjemy zanurzeni w czasie, dopóty towarzyszą nam przeróżne zmiany.