Felietony/Rozmowy

Im bogatsza rzeczywistość, tym subtelniejszy winien być język, który stara się ją pochwyć...

Najczęstszym życzeniem, jakie składamy przy różnych okazjach jest życzenie zdrowia. 

Czy też uznała to za cud i zbawienną wizję? Pewnie zadałabym jakieś pytanie... 
Tyle masz. Nie więcej. Czy ta informacja zmieni coś w twoim życiu?
Jak utrzymać wiarę?
Gdy dzień się toczy za dniem,
każdy jest taki sam

„Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję..."

Czy obserwuję świat i staram się nim rozporządzać, organizować go na swoją modłę?
W liście do Filipian autorstwa św. Pawła czytamy słowa heauton ekenosen, co w wersji łacińskiej brzmi: sed semetipsum exinanivit...