Felietony/Rozmowy

Jednym z częstych problemów ludzi wierzących jest brak poczucia bliskości Boga.

Dla zrozumienia niektórych słów konieczny jest kontekst...

Naszym życiem w znacznej mierze rządzi przyzwyczajenie, rutyna. 

Przybliżając Boga, św. Franciszek i Norwid przybliżyli nam człowieka...

Naszym, chrześcijan, zadaniem jest ukazywać poprzez miłość twarz Boga w dziejącej się historii...

Wpatrywać się w Boga, to nic innego jak żyć w poczuciu bezpieczeństwa...

Wszystko, co kochamy, pochodzi od Boga. 

Bóg doprowadza do końca czas bycia w niewoli.