Felietony/Rozmowy

blista bez Nobla. Poeta bez granic. Dramaturg klasy światowej...

Im więcej słuchamy słów narzekań, krytyki, obmowy, tym trudniej usłyszeć prawdę...
Człowiek, który spotkał Boga, jest szczery, nie potrzebuje też uznania od innych...
Czyż nie w Jezusie Chrystusie dokonał się cud tego, co największe w tym, co najmniejsze...?
Czy idziemy za tym, co ziemskie? Czy będziemy rozumować według kryteriów ciała czy ducha?
Piotr i Paweł. Dwóch różnych ludzi. Dwa różne charaktery. Dwa różne życiorysy. 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny...
Ciało Chrystusa, to życie Chrystusa, to On, Bóg żywy i prawdziwy.