Felietony/Rozmowy

30 Niedziela zwykła (rok C) – 23 października 2022r.

Umiejętność proszenia jest zdolnością bycia pokornym. 

"...Czas przechodzi, a nigdy nie wraca..'

Fragment: Ewangelii według św. Łukasza rozdział 17...

Kazania Góralskie xWojciechPal - zachęcamy do wysłuchania.

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. 

Czym zatem zawinił ten człowiek?

Kolejna przypowieść, która musi budzić w słuchaczu co najmniej zdziwienie i pytania.