Felietony/Rozmowy

Tyle masz. Nie więcej. Czy ta informacja zmieni coś w twoim życiu?
Jak utrzymać wiarę?
Gdy dzień się toczy za dniem,
każdy jest taki sam

„Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję..."

Czy obserwuję świat i staram się nim rozporządzać, organizować go na swoją modłę?
W liście do Filipian autorstwa św. Pawła czytamy słowa heauton ekenosen, co w wersji łacińskiej brzmi: sed semetipsum exinanivit...
Jest czas zarazy, czas epidemii. Czas bólu, i niepewności, przytłaczający człowieka ciężarem nieznośnym...
Ks. Andrzej Kozubski - ...aby człowiek bardziej świadomie mógł wyjść na spotkanie Chrystusowi.
Zaraza nie jest na miarę człowieka (A. Camus)