Felietony/Rozmowy

Czy idziemy za tym, co ziemskie? Czy będziemy rozumować według kryteriów ciała czy ducha?
Piotr i Paweł. Dwóch różnych ludzi. Dwa różne charaktery. Dwa różne życiorysy. 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny...
Ciało Chrystusa, to życie Chrystusa, to On, Bóg żywy i prawdziwy. 
Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu...
Temat wirusa był wielokrotnie opisywany i powielany, jednak moja perspektywa jest trochę inna.
Zanim Jezus pośle nas do innych, najpierw "przywoła do siebie". 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.