Felietony/Rozmowy

Kto nie widzi człowieka obok, ten nigdy też nie zobaczy Boga…
„Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Uczeń Chrystusa wie, że nie w stronę końca historii zmierzamy...

Może to jedno zdanie uczyni Twój dzień znośniejszym? 

Może zmienić kogoś dzień w bardziej znośniejszy. 

Spróbujmy się tym na nowo zadziwić, bo to zdziwienie okazuje się być zbawczym.

To przecież takie nie-męskie, nie-fajne, nie-modne…
W jakim kierunku zmierza moje "chcę jeszcze, chcę koniecznie"?