Felietony/Rozmowy

"Módlcie się za tych, którzy was prześladują".

Będzie zabity.

Nasycili się wszyscy... 

Przeżywamy dziś tajemnicę.

Czerwiec miesiącem jest dedykowanym rzeczywistości serca. 

Słowo serce znają wszystkie języki świata.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2022.