Felietony/Rozmowy

Dwa sposoby nauczania. Ten, który reprezentowali uczeni w Piśmie i ten Jezusowy.

Chrześcijaństwo, które czynił Jezus jest takie proste, osadzone na codziennym ludzkim doświadczeniu.

Tajemnica Jego przychodzenia spełnia się dzisiaj – inaczej, niż tego oczekujemy. 

Zmarszczka na czole przestała odzwierciedlać nasze doświadczenie, mimikę, gesty. 

Świt adwentu potrzebuje światła poranka, aby zaistnieć. Poranek budzi się dla ciemności. 

nie pozwól mi nigdy wzgardzić człowiekiem. Nie pozwól patrzeć na niego z wysoka...

 Nie pozwolę, żeby twoja uszczypliwość, złość i krzyk – zamieniły mój dzień w równie zły, jak twój. 

Na początku było słowo, a na końcu frazes (S. J. Lec)