Felietony/Rozmowy

 Ewangelia zderza się z dwoma rodzajami władz politycznych, żydowską i rzymską. 

To zastanawiające – zupełnie bez znaczenia jest to, ile kto otrzymał, istotne zaś jest to, co kto z tym zrobił. 
W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
Ks. Karol Ciesielski -  Nie wolno nam dawać fałszywej nadziei!
...o dziesięciu pannach oczekujących Oblubieńca.
Nieprzypadkowo Pan Bóg przemawia do nas dzisiaj ośmioma błogosławieństwami.

Nazywa się go niekiedy miejscem rozstania, lecz niesłusznie.

Znakiem odczłowieczenia jest milczenie wówczas, kiedy powinien mówić.