"Spełnij dziecięce marzenia o rodzinie, bo każde dziecko ma prawo wzrastać w domu pełnym miłości” - pod takim hasłem rusza w Powiecie Cieszyńskim kampania mająca na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz przełamanie stereotypów dot. tej formy opieki.

W powiecie cieszyńskim aktualnie funkcjonują 172 rodziny, w których łącznie przebywa 240 dzieci. Potrzeby związane z rodzicielstwem zastępczym są znacznie większe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nieustannie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizuje szkolenia w tym zakresie.

Każde dziecko marzy aby wzrastać w domu pełnym miłości, wzajemnego szacunku i życzliwości. By móc cieszyć się dzieciństwem potrzebuje poczucia stabilizacji, przynależności i akceptacji dlatego rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka na lepszy start w przyszłość.

Istotą rodzicielstwa zastępczego jest otwartość kandydatów na przyjęcie dziecka, którego rodzice biologiczni czasowo bądź trwale są niezdolni do wypełniania roli rodzicielskiej. O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Pracownicy Centrum udzielą informacji o tym jak wyglądają procedury związane z powstaniem rodziny zastępczej.

Kontakt Zespół ds. pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
tel./fax 33 47 77 313, 536 404 214
tel. 334777124

mat.pras.