O godzinie 18.00 - wyłącznie widzom dorosłym polecamy przegląd najlepszych filmów IV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 2016 . Realizowany od 2013 roku OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI "O!PLA" („O!PLA oznacza: „O! Polska Animacja") jest oddolną, niezależną inicjatywą będącą przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. W ciągu trzech lat swego istnienia O!PLA stała się rozpoznawalną na całym świecie marką promującą i wspierającą polską animację.
Bilety – 5 zł do nabycia w COK.