Tradycyjnie, 6 grudniu, w dniu wspomnienia św. Mikołaja, o godzinie 18:00, dzieci spotkają się na uroczystej eucharystii  w romańskiej kaplicy na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie - w Rotundzie św. Mikołaja.  

W najcenniejszym zabytku na ziemi cieszyńskiej liturgie celebrowane są bardzo rzadko, zazwyczaj tylko w dniu wspomnienia patrona dzieci i ubogich, a także w dniu święta patrona tej świątyni św. Wacława. W tym roku w ramach XVII edycji "Skarbów z cieszyńskiej trówły", w Rotundzie św. Mikołaja odbyła się niecodzienna eucharystia, podczas której zabrzmiała muzyka ludowa.

Mszę św. z udziałem kapeli góralskiej odprawił ks. Bartosz Łacek - wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Jako ciekawostkę warto dodać, że Rotunda św. Mikołaja słynie z dobrej akustyki - walory akustyczne świątyni doceniło już wielu znanych i cenionych muzyków, którzy mieli okazję zagrać w niej koncert.

Zobacz MSZA ŚW. W ROTUNDZIE ŚW. MIKOŁAJA

Rotunda św. Mikołaja w Cieszynie jest jedną z najważniejszych budowli romańskich w Polsce. Kaplica została wzniesiona w XI wieku z kamienia łupanego i ciosów wapiennych. Średnica nawy mierzy 6,4 m. zaś wysokość od podstawy sklepienia 11,3 m. Do czasu zbudowania kościoła parafialnego w XIV wieku była jedyną świątynią w Cieszynie, w której Msze św. odprawiano jeszcze w XVIII wieku. Wizerunek Rotundy widnieje na rewersie banknotu 20-złotowego.

Gorąco zachęcamy do udziału wszystkie dzieci (i nie tylko)

Tekst i foto: P. Staroń