W piątek, 8 grudnia odbędzie się Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Między innymi parafia pw. św. Marii Magdaleny zaprasza wszystkich tego dnia na godzinę 12:00, na wspólną modlitwę w "Godzinie Łaski".

8 grudnia 1947 roku pielęgniarce Pierinie Gilli z Włoch, objawiła się Matka Boża powiedziawszy jej, że w dniu 8 grudnia będzie "Godzina łaski", podczas której Bóg ześle łaski modlącym się.  Matka Boża poprosiła pielęgniarkę, aby każdego roku 8 grudnia, ta szczególna Godzina była praktykowana na całym świecie.

W kościele poprzez wieki istniało przekonanie, że Maryja była wolna od grzechu. Utrwalało się one, aż wreszcie zostało uroczyście ogłoszone w formie dogmatu - dogmatu wiary, 8 grudnia 1854 roku, przez papieża Piusa IX. Dogmat stwierdza, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego - a więc, dostąpiła usprawiedliwienia i wyzwolenia w sposób uprzedzający, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa.

Eucharystia sprawowana w "Godzinę Łaski" jest dla wiernych bardzo ważna, szczególnie w okresie Adwentu. Oddając cześć Maryi - Matce wcielonego słowa, wierni modlą się aby Matka Boża wypraszała postawę oderwania od grzechu - nie tylko ciężkiego, ale i lekkiego tak abyśmy pragnęli być jak Ona, zjednoczeni z Panem Jezusem Chrystusem.

Gorąco zachęcamy do licznego udziału

(P.S)