W czwartek 7 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie z Alfredem Znamierowskim, który cieszyńskim czytelnikom dał się poznać, jako autor wydanej w 2011 r. monografii „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”. Podczas spotkania autor zaprezentuje swoje kolejne dzieło, ogłoszony drukiem ledwie przed kilkoma miesiącami monumentalny leksykon „Heraldyka i weksylologia”.

O ile heraldyka jest pojęciem powszechnie znanym, to znaczenie widniejącego w tytule albumu Alfreda Znamierowskiego pojęcia weksylologia nie dla wszystkich może być zrozumiałe. Nic w tym zresztą dziwnego, bo określa ono dziedzinę wiedzy stosunkowo młodą, swoimi początkami sięgająca zaledwie połowy XX w., która należy do nauk pomocniczych historii i swój rodowód wywodzi wprost z heraldyki. Jej przedmiotem są wszelkiego rodzaju flagi, chorągwie, proporce, sztandary, tak w ich ujęciu formalnym, jak i w odniesieniu do przekazywanych za ich pośrednictwem treści oraz reguł, którym obie te sfery powinny podlegać. Nazwa weksylologia zrodziła się z łacińskiego słowa vexillum jako zdrobnienia od słowa velum (płótno).

Ów ścisły związek pomiędzy heraldyką i weksylologią respektuje też i odzwierciedla nowa książka Alfreda Znamierowskiego, która ukazała się w prestiżowym wydawnictwie „Arkady”, otrzymując wysmakowaną formę edytorską. Album przyciąga jednak uwagę nie tylko swoimi walorami artystycznymi, ale także imponującą objętością. Zawiera bowiem ponad 500 stron w formacie 22x31 cm Jak reklamuje wydawnictwo: Czytelnik znajdzie tu w encyklopedycznym skrócie wyjaśnienia wszystkich pojęć, używanych w obu naukach pomocniczych historii wymienionych w tytule. Biorąc pod uwagę zakres prezentowanej tematyki i bogactwa materiału ilustracyjnego jest to dzieło bez precedensu w światowym edytorstwie. Obejmuje ponad 1600 haseł i blisko 3000 ilustracji, przedstawiających ponad 2600 herbów i 1200 weksyliów, a także setki figur heraldycznych, symboli graficznych, pieczęci, monet, orderów, odznak, oznak, obrazów, rzeźb, map i innych zabytków.

Nie oznacza to jednak, że dzieło to przeznaczone jest wyłącznie dla specjalistów i zafascynowanych heraldycznymi artefaktami hobbystów. Zarówno jego konstrukcja, jak styl, w jaki zostało napisane, bardzo dalekie są bowiem od oschłości cechującej naukowe encyklopedie i leksykony. Przeciwnie, swoja atrakcyjną formą, wielością ilustracji i przystępnym, barwnym językiem ułatwia odbiór nawet nieprzygotowanemu profesjonalnie czytelnikowi, który za pośrednictwem albumu nie tylko odkryć może nieznany sobie wcześniej świat symboli, ale i zgłębić genezę oraz znaczenie napotykanych wokół i mijanych dotąd z obojętnością barw i figur heraldycznych.

Alfred Znamierowski zajmuje się heraldyką i weksylologią od ponad 60 lat. Jest autorem pierwszej monografii Orła Białego „Stworzony do chwały” (Editions Spotkania, 1995), fundamentalnej książki o weksyliach „The World Encyclopedia of Flags” (Anness Publishing Ltd., 1999) oraz kompendiów „Flagi Świata” (Horyzont, 2002), „Insygnia, symbole i herby polskie” (Świat Książki, 2003) i „Herbarz rodowy” (Świat Książki, 2004). W 2008 r. ukazało się jego dzieło o heraldyce pod tytułem „Wielka księga heraldyki”. W 2011 r. opublikował książkę „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, w 2016 r. „Orzeł Biały, znak Państwa i Narodu”, a w 2017 r. leksykon-album „Heraldyka i weksylologia”. Za ponad trzydziestoletnią działalność na polu światowej weksylologii został uhonorowany przez Fédération internationale des associations vexillologiques tytułem „Fellow of the Federation”. Za książkę The World Encyclopedia of Flags otrzymał najwyższe wyróżnienie weksylologiczne „Vexillon”.

Więcej...