Rusza kolejny projekt adresowany do młodych. Studenci z województwa śląskiego powalczą o płatny, miesięczny staż w biurze Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w Brukseli. Stażyści będą mieli szansę wziąć udział w posiedzeniach parlamentarnych komisji, grup politycznych oraz sesjach plenarnych. Ponadto, zapoznają się z organizacją i zadaniami Instytucji Europejskich: Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej czy Rady Unii Europejskiej. - Młodzi ludzie będą mieli także okazję, aby sprawdzić swoją znajomość języka obcego, nie tylko podczas tłumaczenia tekstów, czy sporządzania notatek, ale także poprzez współpracę przy projektach związanych z bieżącymi działaniami Europoseł Wiśniewskiej – czytamy na stronie internetowej Europoseł.

Celem konkursu „Wygraj Staż w PE” jest zachęcenie studentów uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego do poszerzenia wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki integracji europejskiej – w tym jej przyszłości oraz istniejących dla niej szans i zagrożeń – oraz zachęcenie studentów do zdobywania doświadczenia zawodowego w instytucjach Unii Europejskiej.

Konkurs skierowany jest do studentów z województwa śląskiego, którzy są obywatelami jednego z Państw Członkowski UE, bądź posiadają pozwolenie na pobyt w UE.

Osoba aplikująca na staż jest zobowiązana przygotować esej nt. „Przyszłość Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia.” Do pracy konkursowej należy dołączyć CV wraz z listem motywacyjnym, w którym znajdować się będzie krótka odpowiedź na pytanie: Dlaczego właśnie Ty powinieneś odbyć staż w biurze Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w Brukseli? Pracę konkursową w formie elektronicznej wraz z CV i listem motywacyjnym należy do 28 lutego 2017 r.

Bliższe informacje dostępne są na stronie http://www.jadwigawisniewska.pl/strony/staze-w-pe


mat/pras