Każdego dnia miejsce to odwiedzają wierni - nie tylko mieszkańcy miasta, ale także turyści, szczególnie z Zaolzia. Kościół Marii Magdaleny pierwotnie mieścił się na placu Teatralnym, było to w czasach kiedy na obecnym miejscu znajdował się kościół pw. Najświętszej Marii Panny oraz klasztor Dominikanów. Po pożarze w 1789 roku, kościół Marii Magdaleny został doszczętnie zniszczony. Po podjętych decyzjach zdecydowano, że nowa świątynia powstanie w miejscu kościoła należącego do Dominikanów, którzy opuścili Cieszyn.

Parafia św. Marii Magdaleny została erygowana w XIII wieku. Natomiast księgi metrykalne prowadzone są od XVII wieku. Parafia liczy obecnie 7000 wiernych. W czasie obchodów pięciolecia koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej ustanowił kościół św. Marii Magdaleny diecezjalnym sanktuarium maryjnym. Obecnie przy parafii działa wiele Wspólnot m.in. Dzieci Maryi, Chór Lutnia, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Biuro Radio Maryja. W parafii odbywają się odpusty: w niedzielę po 2 lipca - ku czci św. Marii Magdaleny, oraz w pierwszą niedzielę września - ku czci św. Melchiora Grodzieckiego. Msze święte w dni powszednie odbywają się o godzinach: 6.30, 8.00, 15.00 (piątki), 18.00, a w niedzielę i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Obecnie, od 2015 roku funkcję proboszcza pełni ksiądz Jacek Gracz.

W nadchodzącą niedzielę (2.10) w Kościele św. Marii Magdaleny odbędzie się odpust ku czci Matki Bożej Cieszyńskiej. Tego dnia podczas Mszy św. homilię wygłosi ks.prof.dr.hab. Piotr Ryguła.

Zapraszamy do odwiedzenia strony parafialnej, na której można przejrzeć m.in. dotychczasowe wydarzenia, historię parafii, a także informacje dotyczące Wspólnot działających na terenie parafii pw.św. Marii Magdaleny: http://parafiamagdaleny.pl/

Tekst i foto: Patryk Staroń