W piątek, 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu gromadzimy się w swoich świątyniach, by poświęcić gromnice.

Święto Matki Boskiej Gromnicznej kończy cykl Świąt Bożego Narodzenia. W Kościele Katolickim jest świętem stałym i zawsze obchodzone jest 2 lutego. W tym roku będzie to pierwszy piątek miesiąca.

Święto to jest obchodzone w całym Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu Ksiądz Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

W cieszyńskich świątyniach kapłani będą święcić świece gromniczne podczas każdej Mszy św.

Zachęcamy do przeżywania tego święta zgodnie z tradycją chrześcijańską

P.Staroń