11 lutego, po raz kolejny obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego.

Ustanowił go Jan Paweł II, dnia 13 maja 1992 roku w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kardynała Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczona data nie była przypadkowa, gdyż przypadała na wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy Światowy Dzień Chorego obchodzono w francuskim sanktuarium maryjnym.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Ustanowienie miało miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Jana Pawła II. Ten szczególny dzień ma zwrócić uwagę przede wszystkim na chorych. Zapewnienie lepszej opieki, zwrócenie uwagi na chorych i cierpiących, to główny powód ustanowienia tego święta przez papieża Jana Pawła II.

W obchody każdego roku włącza się środowisko duszpasterskie, wolontariusze, wspólnoty chrześcijańskie, którzy obejmują modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno fizycznie jak i duchowo. Kościół zachęca wszystkich do pomocy chorym i potrzebującym.

W odpowiedzi na Światowy Dzień Chorego - Parafia  pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie zaprasza wszystkich chorych i seniorów na  Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem na sposób lourdski.

Msza św., zostanie odprawiona 17 lutego (sobota) o godz. 10:00 w kościele św. Marii Magdaleny.

P. Staroń