Jak poinformowała Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Papieski Dzieło Misyjne Dzieci zainspirowało do zorganizowania w parafii Koła Misyjnego. Głównym celem Koła Misyjnego będzie ukazanie misyjności Kościoła i uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka.

Pierwsze spotkanie, odbędzie się już w piątęk, o godzinie 17:00 w szkole katolickiej. Spotkanie skierowane jest do dzieci od 6 roku życia.

Serdecznie zapraszamy

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci niemal od samego początku swojego istnienia wzięło sobie za cel pomoc duchową i materialną dla ich rówieśników w krajach misyjnych. Przez swoją działalność stara się zwrócić uwagę na najmłodszych chrześcijan, na ich potrzeby, a także na potrzeby ich braci.

Przez pomoc materialną, ofiary zbierane przez dzieci, fundusze docierają do ich rówieśników, szczególnie tam gdzie jeszcze nigdy żadna inna pomoc nie doszła.

Każdego roku, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zbiera fundusze, które potem są rozdzielane jako dotacje na potrzeby dzieci na terenach misyjnych. Zebrane środki przeznacza się m.in. na ochronę życia i zdrowia, czy środki niezbędne do duszpasterstwa dzieci.