7 kwietnia odbędzie się wspólna Droga Krzyżowa dla wszystkich cieszyńskich parafii.

Cieszyńska Droga Krzyżowa odbędzie się, 7 kwietnia, o godzinie 17:00, w kościele Opatrzności Bożej w Cieszynie Pastwiskach.

Procesja wyruszy z kościoła i przejdzie ulicami: Kościelną, Zajęczą, Katowicką i Krokusów.

Koniec Drogi Krzyżowej nastąpi w kościele Miłosierdzia Bożego w Kalembicach, gdzie na zakończenie odbędzie się Msza św.

Zachęcamy do licznego udziału