31 marca (piątek), o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej Książnicy odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej".

Tym razem będzie poświęcony rękopiśmiennemu pergaminowemu zwojowi przechowywanemu w bibliotece Leopolda Jana Szersznika - jedynemu tego rodzaju zabytkowi w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Wykład wygłosi Anna Rusnok .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE