W Cieszynie odbyła się XVII akcja krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”.

6 kwietnia, Oddział PCK w Cieszynie wspólnie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przeprowadzili na rynku w Cieszynie  XVII  akcję krwiodawstwa pod nazwą "Zdaj egzamin z życia". W akcji wzięli udział uczniowie ze szkół  powiatu cieszyńskiego, którzy oddali prawie 54 litry krwi.

Podczas tegorocznej imprezy na dawców czekały liczne atrakcje i niespodzianki. Między innymi odbyły się pokazy ratownictwa medycznego, straży pożarnej.

Akcje krwiodawstwa w Cieszynie organizowane są od 2001 roku. Od początku akcji "Zdaj egzamin z życia" udało się pobrać blisko 1200 litrów krwi.