Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W ten dzień obowiązuje post ścisły, ilościowy i jakościowy. Ceremonia Wielkiego Piątku składa się z Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i Komunii Św, podczas których na zakończenie kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzie przez całą noc i cały następny dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

To jedyny dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii. Możemy o tym przeczytać m.in. w Dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej w którym pisze, że najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus. "Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem..." – mówił Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z objawień związanych z Jego męką. Chrystus powiedział, że nic nie powstrzyma Go od udzielania łask siostrze Faustyny Kowalskiej, mówiąc do niej, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia Jego, oraz żeby namawiała wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść Jego miłosierdzia, bo pragnie je wszystkie zbawić.

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Jezus Chrystus kazał siostrze Faustynie zapisać w swoim Dzienniczku, polecając aby odprawiała nowennę przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. "Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz."

Siostra Faustyna odpowiedziała: "Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje". Wtedy Jezus odpowiedział je , że powie jakie ma dusze wprowadzić w Serce Jego. Tak w Wielki Piątek za Dusze grzeszników i całą ludzkość, w Wielką Sobotę za Dusze kapłańskie i zakonne, w Wielką Niedzielę za Dusze pobożne i wierne, w Wielkanoc za Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa, w Wielki Wtorek za Dusze heretyków i odszczepieńców, w Środę Wielkanocną za Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, w Czwartek Wielkanocny za Dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa, w Piątek Wielkanocny za Dusze czyśćcowe, w Sobotę przed Świętem Miłosierdzia Bożego za Dusze oziębłe.

Przez 9 dni zaczynając od Wielkiego Piątku wierni będą odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Święto Miłosierdzia, nazywane Niedzielą Miłosierdzia Bożego obchodzić będziemy w I niedzielę po Wielkanocy. Pierwszy raz w kalendarzu liturgicznym święto to pojawiło się w 1985 roku w archidiecezji krakowskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto do wszystkich diecezji w Polsce, zaś 30 kwietnia 2000 roku w dniu, w którym przypadła kanonizacja Siostry Faustyny Kowalskiej, Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła katolickiego. Główną inspiracją dla ustanowienia tego święta, było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku. (Dz.699).

W Wielki Piątek w kościele św. Marii Magdaleny w godzinach od 6:00-18:00 będzie trwała Adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy. O godzinie 15:00 zostanie odprawiona uroczysta Droga Krzyżowa, zaś o godzinie 18:00 rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku. Po Liturgii adorację poprowadzi chór Lutnia, a po nim zostanie odśpiewana Ciemna Jutrznia w wykonaniu scholi Una Voce, działającej przy parafii św. Jerzego. Adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 24.00.

Zachęcamy do licznego udziału.