Obchodom Uroczystości Święta Niepodległości w Cieszynie towarzyszyło otwarcie, w samym sercu miasta wyjątkowej wystawy plenerowej „Cieszyn. 1918. Polski my naród, polski lud”. Wystawa planszowa przygotowana przez Książnice Cieszyńską, jednocześnie inauguruje przygotowania do obchodzonej w przyszłym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powrotu do ziemi ojczystej Śląska Cieszyńskiego.

- Tytuł wystawy nawiązuje do Roty Marii Konopnickiej, a przywołujemy go nie tylko dlatego, że Rota została napisana na Śląsku Cieszyńskim i jak odkryli koledzy po raz pierwszy została opublikowana w Cieszynie 7 listopada 1908 roku, ale co najistotniejsze, mowa w niej o polskim narodzie, królewskim szczepie piastowym - wyjaśniał Krzysztof Szeląg, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej.

Odsłonięta wystawa przywołuje zdarzenia, jakie rozgrywały się nad Olzą blisko sto lat temu i które zaważyły na dalszych losach Polski i Śląska Cieszyńskiego. Mimo, iż od średniowiecza Ziemia Cieszyńska nie należała już do Polski, to właśnie tu powstał pierwszy niezależny organ władzy - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.

- Ta błyskotliwa akcja, jaką przeprowadzili reprezentanci polityczni polskiej społeczności na Śląsku Cieszyńskim jesienią 1918 roku, możliwa była tylko dzięki owemu ludowi. To dziesiątki tysięcy Polaków - górników z Karviny, hutników z Trzyńca, górali z Jabłonkowa, Wisły i Istebnej. Drobnych urzędników i rzemieślników.  Także dzięki młodzieży akademickiej. To ona dała siłę swojej politycznej reprezentacji do rozbrojenia austriackich żołnierzy i przejęcia władzy z rąk austriackich urzędników… To polski naród i polski lud wyszedł na place i ulice i poprowadził Śląsk Cieszyński do Polski - przypomniał K. Szeląg.

O szczegółach wystawy, która pozostanie do końca roku na cieszyńskim Rynku, mówił także Wojciech Święs.  
Kolejne etapy wystawy nawiązują do powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, dokonanego przewrotu wojskowego czy ślubowania przedstawicieli władz i duchowieństwa. Do wydarzeń z roku 1918 przedstawiony został także kontekst międzynarodowy. - Staraliśmy się bardzo, aby materiały zaprezentowane na tej wystawie były możliwie zróżnicowane - wyjaśnia W. Święs. Nie brak tutaj dokumentów, maszynopisów, zdjęć czy ulotek. Unikatowy charakter wystawy nadaje również kokarda związana z przewrotem wojskowym, plan bitwy pod Skoczowem, czy reprodukcje obrazu.

Współautor wystawy nadmienia, iż istnieje możliwość obejrzenia wystawy z komentarzem historycznym, ta atrakcja jest kierowana do zorganizowanych grup, a w szczególności do grup szkolnych. W tym celu należy się kontaktować bezpośrednio z Książnicą Cieszyńską.

Otwarcia wystawy dokonał Burmistrz Miasta Ryszard Macura, który liczy także na udział wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, bowiem tu nad Olzą będzie ona miała wyjątkowy charakter. - Gorąco dziękuję Książnicy Cieszyńskiej za to przedsięwzięcie, ale też bardzo mocne włączenie się w przygotowanie obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zróbmy wszystko, żeby faktycznie 20 października 2018 roku cieszyński Rynek był pełen ludzi. Wierzę, że jest to możliwe, bo dowody tego widzieliśmy już nie jeden raz - podkreślał włodarz miasta.

Więcej o wystawie:  11 listopada na cieszyńskim Rynku


Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter