25 września w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości – Gala Akademicka absolwentów studiów I i II stopnia. Z rąk prodziekanów oraz promotorów dyplomy odebrali absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W każdym roku akademickim Rektor Akademii WSB przyznaje absolwentom wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe oraz wyniki w nauce. W roku akademickim 2017/2018 na wniosek promotorów i recenzentów prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB wyróżniła autorów 9 prac dyplomowych. Wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce przyznano 3 absolwentom.Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter