- Dziękuję za to, że jesteście i wzajemnie się wspieracie. Życzę, by Państwa działalność nadal się rozwijała i by spotkaniom tym zawsze towarzyszyła ludzka życzliwość – mówił podczas spotkania z członkami Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie Ryszard Macura Burmistrz Miasta.

Okazją do spotkania było zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Rejonowego PZERiI, podczas którego w podziękowaniu za wsparcie i wkład w rozwój Oddziału, Zarząd postanowił przyznać wyróżnienie Burmistrzowi Miasta Cieszyna Ryszardowi Macurze i Stanisławowi Kaweckiemu Sekretarzowi Miasta.Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter