W Cieszynie blisko 100 lat temu, a dokładnie 27 października 1918 roku w samym sercu miasta odbył się olbrzymi więc, podczas którego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego wyraziło swoje publicznie poparcie do przyłączenia naszego ojczystego regionu do odradzającej się Polski. Manifestacja, która była w tamtych czasach wielkim historycznym zrywem stała się prawdziwym symbolem patriotyzmu, jedności i wali o własną niepodległość.

Tu na Ziemi Cieszyńskiej, gdzie powstała Radna Narodowa Księstwa Cieszyńskiego trzydniowe obchody 100-lecia Niepodległości mają szczególnie znaczenie i wymiar, której towarzyszy odpowiednia scenografia i oprawa artystyczna. W sobotę podczas historycznego wiecu mieszkańcy całego Śląska Cieszyńskiego ponownie spotkali się na cieszyńskim Rynku, by w duchu patriotyzmu wspólnie świętować te znamienne dla Narodu Polskiego czasy.

Punktualnie o godz 17 tej, na wzór wydarzeń sprzed stu lat, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego wspólnie z władzami miasta i powiatu stanęli razem do wielkiej, historycznej fotografii, która stanie się pamiątką naszych czasów dla przyszłych pokoleń. Każdy z uczestnik wspólnego portretu mógł bezpłatnie otrzymać pamiątkową fotografię.

Wydarzeniu towarzyszyło z rozmachem przygotowane widowisko artystyczne pt. "SZTANDARY NIEPODLEGŁOŚCI" wg scenariusza i reżyserii Romana Kołakowskiego. W programie przedstawiającym przebytą drogę Ziemi Cieszyńskiej do upragnionej niepodległości wystąpiła plejada aktorów polskich, m. in. Olga Bończyk, Ewa Serwa, Robert Gonera, Jerzy Schejbal czy znana z występów z Piotrem Rubikiem Olga Szomańska. Część artystyczną oprawił także udział naszym rodzimych śpiewaków jak Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, oraz Chór Harmonia. 

Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter