Nawiedzając z modlitwą kościół w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar dla w czyśćcu cierpiących. Spełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada za za modlitewne nawiedzenie cmentarza.

Aby nasz odpust, czyli darowanie kar dla dusz cierpiących w czyśćcu, był pełny, nie możemy zapomnieć o kilku podstawowych punktach, decydujących o jego wypełnieniu. Trzy warunki: spowiedź św., Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.

- Odpust zupełny można zyskać i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące od południa w uroczystość WW. Świętych i w Dzień Zaduszny przez nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, modlitwę w intencjach Ojca Św., spowiedź i Komunię Św oraz wolność od przywiązania do grzechu, a w dniach od 1 – 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i spełnienie zwykłych warunków odpustu - czytamy na stronie cieszyńskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny.

Z przyjęciem jednej komunii świętej wiąże się jeden odpust zupełny. Warto dodać, że w dniach od 1 do 8 listopada w pierwszej kolejności możemy nawiedzić cmentarze i odmówić modlitwę w intencji zmarłych, a dopiero później przyjąć Komunię świętą w tej konkretnej intencji.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że odpust to wykonanie pewnych określonych czynności, które wyznaczył Kościół po to, aby zadośćuczynić za dusze cierpiące  i znieść karę.

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter