Nadchodzący upadek monarchii austro-węgierskiej spowodował ożywienie się na Śląsku Cieszyńskim środowisk dążących do oderwania naszych ziem od ponoszących klęskę zaborców. W tym celu powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która liczyła na szybkie przejęcie władzy nad spornym z Czechami terytorium i utworzenie Księstwa Cieszyńskiego, które następnie zostanie wchłonięte przez odradzające się państwo polskie. Stare fotografie, dokumenty jak i wiele sporządzonych wtedy zapisków przybliżających nam działalność Rady Narodowej, dziś stanowią fundamentalne znaczenie w historii naszego regionu.

W Książnicy Cieszyńskiej podczas ubiegłotygodniowego spotkania w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” zaprezentowano protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Rękopisy od momentu wybuchu II wojny światowej uważane były za zaginione, dopiero w roku 1990 natrafiono na cenne rękopisy w zbiorach Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej. Ich odnalezienie dla wielu historyków było pomocne i cenne w procesie dokumentowania historii Śląska Cieszyńskiego w okresie odradzania się Rzeczypospolitej. Głębsza analiza zapisów plenarnych odsłania nam nie tylko cele jakie stawiali sobie wtedy jej członkowie, ale również odkrywa wiele innych aspektów politycznych.

- Można się zastanawiać dlaczego najwcześniej właśnie tutaj w Cieszynie... Rzadko kiedy w monografiach jest poruszany ten temat. Pisze się, że w Cieszynie miało to miejsce najszybciej, ale nikt nie docieka dlaczego. Możemy się tylko domyślać i snuć własne przypuszczenia dlaczego nie Kraków... Wydaje mi się, że było to spowodowane bliskością sąsiadów, z jednej strony mniejszością niemiecką. Mieszkali tu nie tylko Polacy, jak w zdecydowanej większości w Galicji, ale też inne grupy narodowe - wyjaśniał prowadzący spotkanie Wojciech Święs.

Początkowo skład Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego tworzyła siedemnastoosobowa grupa, jednak ten skład ulegał dość częstym zmianom. -Właściwie trudno jest mówić o czymś takim jak skład ponieważ on się zmieniał i rozrastał. Rada Narodowa z czasem stała się takim swoistym konglomeratem różnych mniejszych instytucji, które działały w jej strukturach, ale miały osobne nazwy i osobni ludzie...- wyjaśniał prelegent.Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter