Nowo zaprzysiężona Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz powołała dwóch swoich zastępców. Według Burmistrz taka decyzja usprawni funkcjonowanie urzędu. Z takiego schematu korzystali już włodarze miasta. 29 listopada podczas pierwszej w swojej kadencji konferencji prasowej z mediami Gabriela Staszkiewicz przedstawiła nowych wiceburmistrzów. Stanowiska: I Zastępcy Burmistrza Cieszyna oficjalnie 1 grudnia obejmie Pan Krzysztof Kasztura, II Zastępcy natomiast - Pan Przemysław Major, mieszkaniec Chybia.

- Już wcześniej deklarowałam, że będziemy mieli kogoś ze sfery biznesu na stanowiskach burmistrzów. Przemysław Major ma doświadczenie biznesowe, Krzysztof Kasztura natomiast doświadczenie w administracji. Myślę, że wspólnie - mając różne podejścia i różne wizje - będziemy się uzupełniać. Myślę, że taki zespół jest wartością dodaną - uzasadniała swoją decyzję Burmistrz Cieszyna G. Staszkiewicz.

Krzysztof Kasztura jest absolwentem filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także członkiem klubu CRS i byłym przewodniczącym Rady Miasta, który w ubiegłym roku zrezygnował z mandatu radnego ze względów zawodowych. Poprzednio pracował jako naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej.
Przemysław Major, mieszkaniec Chybia zatrudniony do niedawna jako kierownik referatu w Urzędzie Gminy w Chybiu. W latach 2002-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu. Jako doświadczony samorządowiec jest doradcą i ekspertem ds. komunikacji społecznej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia (specjalizacja samorządowa), jest także absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Akademia Rozwoju Regionalnego w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu LIDERZY Polsko-­Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter