Tytuł „Najlepszej biblioteki w województwie śląskim” i zaszczytne 10. miejsce w kraju zajęła Biblioteka Miejska w Cieszynie w ogólnopolskim rankingu bibliotek organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki.

28 listopada 2018 r. w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, w siedzibie Biblioteki Narodowej, odbyła się ósma Gala Rankingu Bibliotek 2018. Na uroczystości pojawili się bibliotekarze, dyrektorzy bibliotek, samorządowcy, przedstawicielce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieleznamienitych gości. Gala Rankingu Bibliotek to wydarzenie doceniające małe i duże biblioteki, które mają na swym koncie wybitne osiągnięcia.

Ocenie w rankingu podlegały m.in.wielkość księgozbioru biblioteki,zakup nowości wydawniczych, godziny otwarcia biblioteki dla czytelników, udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, dostęp do nowych mediów, a także takie działania, jak: integracja lokalnej społeczności, promocja czytelnictwa, zaangażowanie bibliotekarzy, którzy podążając z duchem czasutworzą atrakcyjną dla mieszkańców ofertę usług bibliotecznych, są przewodnikami po cyfrowym świecie oraz wyznaczają kierunki rozwoju swoich placówek.

 Można zatem powiedzieć, iż wysoka lokata cieszyńskiej Biblioteki Miejskiej w tegorocznym rankingu bibliotek jest sukcesem władz miasta Cieszyna, które rozumiejąc znaczenie instytucji w środowisku lokalnym łożą środki finansowe na jej utrzymanie, a także mieszkańców miasta, którzy czytają i korzystają z usług biblioteki,no i wreszcie kreatywnego zespołu pracownikówinstytucji, którzy potrafią wykorzystać ten potencjał oferując usługi adekwatne do potrzeb lokalnej społeczności.

Stąd też Izabela Kula, dyrektor cieszyńskiej biblioteki, odbierając zaszczytne wyróżnienia z rąk Dariusza Jaworskiego – dyrektora Instytutu Książki i Bogusława Chrabota – Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej” podziękowała władzom miasta Cieszyna, swoim pracownikom i czytelnikom.  „Kadra cieszyńskiej biblioteki to niezwykli ludzie, mówiła I. Kula – którzy działając w zwyczajnych okolicznościach potrafią robić rzeczy niezwykłe - dzielą się wiedzą i pomysłami, wspierają w trudnych chwilach, nie zapominając przy tym o świętowaniu sukcesów. Jednym z nich niewątpliwie jest zajęcie 10. pozycji w ogólnopolskim Rankingu bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i "Rzeczpospolitą".

fot. arch. Biblioteki Miejskiej 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter