Koniec tego roku przyniósł Zamkowi Cieszyn ważne wyróżnienia. Na wniosek Urzędu Patentowego RP Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał Zamkowi odznakę honorową „Za zasługi dla Wynalazczości”. Uroczyste wręczenie miało miejsce 26 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie. Zamek reprezentował Krzysztof Dorda, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. Odznaki te otrzymują instytucje, organizacje i stowarzyszenia wyróżniające się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, nauki i techniki, kreujące postawy proinnowacyjne, propagujące działania rozwojowe i twórcze wśród społeczeństwa, a także wspierające inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej. Wręczenie honorowych odznak było jednym z punktów programu obchodów jubileuszu 100. rocznicy ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. Wśród wyróżnionych znalazł się także Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

– Wiem, że niektórych może dziwić obecność Zamku w tym gronie. Trzeba jednak podkreślić, że Urząd Patentowy od lat docenia wkład polskich projektantów w rozwój społeczny i ekonomiczny kraju. I jest świadomy, że to środowiska związane z designem, poszukujące nowych rozwiązań, są tymi, które wyzwalają kreatywność i postawy proinnowacyjne. A w dniu wręczeniu odznak Ks. Kard. Kazimierz Nycz odprawił mszę w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość – dodaje Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn.

Osobowość roku

Także grudzień rozpoczął się pod znakiem wyróżnień. Nagrody w konkursie Projekt Roku przyznało Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). W kategorii Wydarzenie / Osobowość nagrodę otrzymała Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn. W uzasadnieniu Jury czytamy: Na inicjatywy związane z projektowaniem na wysokim, światowym poziomie można natknąć się nie tylko w wielkich aglomeracjach. Ale mimo to niektórzy z niedowierzaniem patrzą na takie inicjatywy, jak Graduation Projects czy Śląska Rzecz. I są zaskoczeni, kiedy na stronie Zamku w Cieszynie pod zakładką design znajdują kilkaset zrealizowanych wydarzeń i zaproszenia na kolejne. Zamek w Cieszynie ma to szczęście, że od 13 lat w roli dyrektora na jego czele stoi Ewa Gołębiowska, której działania sprawiają, że do miasta na granicy polsko-czeskiej przyjeżdżają najwybitniejsi projektanci w swoich specjalizacjach. Jednocześnie działania Zamku wspierają inicjatywy powstałe w regionie, zapewniając ekspercki know-how prowokuje ich dynamiczny rozwój. – Miło jest gdy to, co robimy jest doceniane, ale wciąż jest dużo do zrobienia w obszarze, którym się zajmujemy w Zamku. Tak więc do roboty – podsumowuje z uśmiechem laureatka konkursu. Warto też dodać, że jedną z konkursowych nominacji w kategorii funkcja otrzymała grupa projektowa TUKEJ za system informacji na dworcu w Cieszynie.

Zdjęcie:

Wręczenie nagrody w konkursie Projekt Roku, zdjęcie: archiwum STGU
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter