Książnica Cieszyńska przystąpiła do digitalizacji zaolziańskiego „Głosu Ludu". Jego ucyfrowienie kopie, które wyposażone są w warstwę OCR pozwalającą na przeszukiwanie treści, dostępne są w postaci plików PDF pod adresem: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350125#structure. Tymczasem w profilu Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znaleźć można numery gazety z lat 1945-1970, planowana jest jednak digitalizacja także kolejnych roczników.

- Przypomnieć warto, że Książnica Cieszyńska już wcześniej udostępniła cyfrowe kopie innych wydawanych na Zaolziu po wojnie periodyków na czele ze „Zwrotem", „Kalendarzem Śląskim", (a także jego poprzednikami: „Kalendarzem Głosu Ludu" i „Kalendarzem Zwrotu" oraz „Biuletynem Ludoznawczym", „Biuletynem Sekcji Artystyczno-Literackiej" oraz „Biuletynem Sekcji Życia Towarzyskiego".
W jej profilu w ŚBC (https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/110) znaleźć można ponadto cyfrowe kopie wielu polskich wydawnictw książkowych opublikowanych po 1945 r. na Zaolziu. Ich ucyfrowienie i publikacja były możliwe dzięki współpracy biblioteki zarówno z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym, jak i Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. Oczywiście, w profilu Książnicy Cieszyńskiej dostępne są w formie cyfrowej także przedwojenne wydawnictwa zwarte i periodyczne wydane na Śląsku Cieszyńskim, w tym również na Zaolziu do 1939 r. Wszystkie wyposażone są w warstwę OCR umożliwiającą przeszukiwanie zawartości poszczególnych publikacji - informuje Krzysztof Szelong, Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter