Minęła kolejna rocznica wydarzeń, które zaważyły na losach Śląska Cieszyńskiego. To właśnie tutaj, jesienią 1918 pojawiły się pierwsze zwiastuny rodzącej się - naszej niepodległości, kiedy u schyłku I wojny światowej i upadku wielu europejskich monarchii, zaczął się tworzyć zalążek Państwa Polskiego. Dzięki lokalnym działaczom, takim jak Paweł Stalmach, Tadeusz Reger czy duchownych - ks. Ignacego Świeżego, ks. Józefa Londzina, a także pastora Jana Michejdy powstał pierwszy organ władzy państwowej - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. W skład utworzonej 19 października 1918 roku Rady weszło 22 członków, którym przewodził ks. Józef Londzin.

W minioną środę obchodziliśmy 98 rocznica wydarzeń, których konsekwencją było zdarzenie, jakie rozegrało się nad Olzą. Nocą z 31 października na 1 listopada 1918, dzięki polskim patriotom, służącym w oddziałach austriackich, udało się dokonać bezkrwawego rozbrojenia austriackich żołnierzy i objąć władzę na terenie Śląska Cieszyńskiego. Ten fakt odbił się szerokim echem w całym uciśnionym kraju i stał się początkiem odrodzenia niepodległej Polski.

"W XIX wieku, kiedy odradzają się tendencje narodowościowe, kiedy powstają nowoczesne państwa, również tutaj na Śląsku Cieszyńskim budzi się ten duch narodowy. W tym roku będziemy wspominać także 125 rocznicę śmierci wybitnego Polaka, działacza narodowościowego - Pawła Stalmacha, bez niego z pewnością to dzisiejsze spotkanie byłoby niemożliwe… Wspominamy to wydarzenie historyczne, ale wspominamy je w kontekście funkcjonowania kultury polskiej. To bowiem fenomen, że od XIV wieku, aż do XIX wieku, odzyskujemy niepodległość dopiero w 1918 roku, a kultura polska tu na Śląsku Cieszyńskim trwa, dzięki językowi polskiemu. Trwa dzięki temu, że w naszych domach modlono się w języku polskim, trwa dzięki wierności ludu polskiego ku swojej kulturze"- przypomniał burmistrz miasta Ryszard Macura.


Z tej okazji w środę w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbył się doroczny koncert okolicznościowy upamiętniający tamte wydarzenia. Przed cieszyńską publicznością wystąpił w widowisku muzyczno-tanecznym pt. „A to Polska właśnie "Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Wyjątkowo barwny koncert poprzedziła ceremonia wręczenia nagrody, jaką co roku Samorząd Miasta przyznaje wybitnym postaciom.

W tym roku na mocy uchwały Rady Miejskiej z dn. 29 września 2016, przyznano nagrodę Miasta Cieszyna, pochodzącemu znad Olzy Jerzemu Kronholdowi - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania kultury i ochrony kultury – „…w szczególności za twórczość poetycką, znaczoną licznymi wydawnictwami oraz za działalność związaną z powołaniem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Na Granicy"- uzasadniał decyzję Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kasztura.

Nagrodzonemu działaczowi kulturalnemu, a także poecie i reżyserowi teatralnemu gratulował Burmistrz Miasta Ryszard Macura oraz Prezydium Rady Miejskiej - Krzysztof Kasztura, Janina Cichomska i Andrzej Surzycki.

tekst i foto Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter