W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie  na koniec ubiegłego roku odnotowanych zostało ponad 8 tys. aktywnych czytelników. Nadal zatem można powiedzieć, że co czwarty mieszkaniec Cieszyna jest czytelnikiem cieszyńskiej biblioteki.

To dobry wynik, mimo utrzymującej się w całym kraju spadkowej tendencji wskaźników czytelnictwa. Środki na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej pochodzą z dwóch źródeł – z dotacji Gminy Cieszyn oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. W roku ubiegłym na zakup zbiorów książkowych i audiobooków biblioteka pozyskała z MKiDN kwotę 35 tys. zł., z której zakupiono 1700 książek i audiobooków. Priorytetem była literatura beletrystyczna dla dorosłych oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży. 

Niestety każdego roku Ministerstwo zmniejsza dotację na zakup nowości dla bibliotek publicznych. Stąd, w trosce o dalszy rozwój czytelnictwa w naszym mieście, władze Cieszyna zwiększyły środki na zakup nowości w Bibliotece Miejskiej na rok 2019 o dodatkową kwotę 42 tys. zł. Zwiększenie środków na zakup nowości wpływa na wzrost księgozbioru i liczbę wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Zbiory są wykorzystane do promowania czytelnictwa poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotecznej, w tym zwłaszcza z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki dotacji i zwiększeniu wkładu własnego nowości stały się bardziej dostępne dla czytelników, a kolejka wyczekujących na nie osób uległa skróceniu. Na bibliotecznych półkach dostępne są hity czytelnicze, o których mówi się w mediach, które są reklamowane przez wiodące wydawnictwa i księgarnie. Troska władz samorządowych o dobrą kondycję podległej instytucji, jak również aktywność cieszyńskiej biblioteki przełożyły się na zdobycie tytułu „Najlepszej biblioteki w województwie śląskim” i zaszczytne 10. miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu bibliotek organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki. 

Fenomenem na skalę ogólnopolską jest to, że w stosunkowo niewielkim mieście, jakim jest Cieszyn, potrafią się utrzymać aż dwie księgarnie ogólnoasortymentowe, prowadzące sprzedaż książek z bieżącej produkcji wydawniczej. W ogóle skrzyżowanie ulic Głębokiej, Olszaka i Sejmowej to swoiste „zagłębie książki” w naszym mieście. Na obszarze niecałych 200 m2 działają trzy księgarnie (MoleMole – dawny Matras, BookBook - dawna Piastowska oraz Księgarnia Dziedzictwa św. Jana Sarkandra), cieszyńska Biblioteka Miejska, Antykwariat oraz Kawiarnia Literacka „Kornel i Przyjaciele”. Każda z tych placówek ma swoją wierną klientelę. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że w Cieszynie książka ma się dobrze!

foto BM
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter