W Zakładzie Karnym w Cieszynie w dniu 07.02.2019 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dwoje osadzonych przyjęło sakrament bierzmowania. Za patronów wybrali sobie świętych: Emila i Dawida.

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Przez Katechizm Kościoła katolickiego jest zaliczany do pierwszej z trzech grup siedmiu sakramentów – „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary.

Uroczystość w Cieszynie

Bierzmowania skazanym udzielił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup Roman Pindel, który wcześniej spotkał się z zastępcą dyrektora jednostki majorem Rafałem Kaczmarczykiem.

Jeden z osadzonych, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, przygotował na tę okazję płaskorzeźbę z wizerunkiem ojca Maksymiliana Kolbe. Na pamiątkę wizyty płaskorzeźba wraz z monografią cieszyńskiej jednostki penitencjarnej została przekazana księdzu biskupowi. Dodatkowym akcentem tego wydarzenia było poświęcenie przez biskupa Romana Pindla rzeźby przedstawiającej Chrystusa, która zawisła w kaplicy zakładu karnego.

W uroczystości brali udział również inni osadzeni oraz przedstawiciele dyrekcji i wychowawcy. Oprawę muzyczną przygotowali członkowie Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”. Do bierzmowania skazanych przygotowywał kapelan tutejszej jednostki penitencjarnej ks. Leszek Kogut.

Duszpasterstwo więzienne

Spotkania z osobami duchownymi w zakładzie karnym to szczególny rodzaj kontaktu oparty na rachunku sumienia, żalu za popełniony grzech i próba naprawienia popełnionego zła. Osoby pozbawione wolności, pomimo, że są niekiedy sprawcami poważnych przestępstw i wymagają pomocy wychowawcy oraz psychologa, zgłaszają także potrzeby pomocy duchowej. Opieka religijna bowiem pojawia się wszędzie tam, gdzie znajduje się człowiek pozostający w trudnej dla siebie sytuacji. Obecnie w Zakładzie Karnym w Cieszynie opiekę duszpasterską i posługi religijne prowadzi pięć kościołów i związków wyznaniowych.Tekst i foto: por. Tomasz Głasek
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter