Rok 2019 obchodzimy w województwie śląskim jako "Rok św. Melchiora Grodzieckiego". Związany ze Śląskiem Cieszyńskim męczennik XVII wieku Melchior Grodziecki, urodził się w 1584 roku w Cieszynie. Na ołtarze wyniósł go papież Pius X w 1905 r. Kanonizacji zaś dokonał w Koszycach 2 lipca 1995 roku papież Jan Paweł II. Z tej okazji w hołdzie dla męczennika przygotowano szereg atrakcji.

- W tym roku mija 400-lecie męczeńskiej śmierci Melchiora Grodzieckiego i z tego powodu na wniosek biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla, Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2019, rokiem Melchiora Grodzieckiego. Jako odpowiedź na ten gest wraz z ks. Tomaszem Sroką, dyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby poprowadzić w Cieszynie "Wieczory Melchiorowskie"  - mówił ks. Andrzej Kozubski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, dodając, że idea wieczorów będzie przybierać różne formy - od wykładów, przez wystawy, aż po koncerty.

Pierwszy koncert miał  miejsce 7 marca, o godz. 17:00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił uczeń eksperymentalnej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie - czternastoletni Jan Piotr Abramczyk, który zaledwie w tak młodym wieku ma już za sobą wiele sukcesów na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Czternastoletni wirtuoz wykonał znane wszystkim kompozycje takich sławnych kompozytorów jak: Jan Sebastian Bach, Ludwik Van Beethoven, Fryderyk Chopin, a także Claude Debussy czy Feliks Mendelssohn. Koncert spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem przez licznie zgromadzoną publiczność. Publiczność mogła usłyszeć znane i lubiane utwory, charakterystyczne dla kompozytorów dawnej epoki. Artysta prezentując niezwykły, a zarazem różnorodny i ciekawy repertuar, wprowadził publiczność w miły i radosny nastrój.

O tym, że rok 2019 będzie rokiem św. Melchiora Grodzieckiego zadecydowali 14 stycznia w Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach niemal jednogłośnie wszyscy radni. Gośćmi obrad Sejmiku byli m.in. biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oraz Wikariusz Generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski, który podczas obrad przybliżył radnym postać urodzonego w Cieszynie męczennika. Jedną z pierwszych inicjatyw związanych z obchodami Roku św. Melchiora Grodzieckiego w województwie śląskim jest właśnie cykl spotkań edukacyjnych pod nazwą "Wieczory Melchiorowskie".

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Oświatowe „Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra”, katolickie placówki oświatowe w Cieszynie i Parafię św. Marii Magdaleny. 

Tekst i foto: P.Staroń

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter