W dniu 4 marca odbyło się w cieszyńskim Ratuszu wręczenie kolejnego stypendium, przyznawanego corocznie dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Tegorocznym laureatem stypendium została Karolina Kania. Karolina jest etnolożką i antropolożką kultury, absolwentką cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, gdzie obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą rozwoju turystyki na Nowej Kaledonii. Od wielu lat angażuje się w rozwój życia kulturalnego Cieszyna poprzez aktywność edukacyjną, kulturalną i społeczną. Prowadząc warsztaty, prelekcje oraz przygotowując materiały telewizji festiwalowej Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, a także redagując artykuły dotyczące
Cieszyna na blogu www.ethnopassion.pl stypendystka przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku naszego miasta. Gratulujemy!
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter