Po raz trzeci w parafii św. Marii Magdaleny rozprowadzono skarbonki „Jałmużny wielkopostnej”. Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc dla chorych znajdujących sie w Zakładzie Opiekunczo - Leczniczym o. Bonifratrow w Cieszynie.

Akcja „Jałmużna Wielkopostna" podobnie jak Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest akcją ekumeniczną od kilku lat podejmowaną przez Kościoły: Katolicki, Ewangelicki i Prawosławny. Jest wiele akcji, podczas których zbierane są datki na różne cele charytatywne, jednak organizowana przez Caritas "Jałmużna Wielkopostna" ma swój szczególny charakter, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim o wyciągnięcie ręki do osób potrzebujących, schorowanych, dzieci i osób starszych. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc im.

Skarbonkę może otrzymać każdy, rozdawane one są one w parafiach i na lekcjach religii. Hasłem, które towarzyszyć będzie tegorocznej skarbonce, jest wezwanie: „Skarbonka Miłosierdzia".

- Akcja ma mieć charakter rodzinny i wychowawczy. Dorosłych prosimy, aby wyjaśnili dzieciom ideę skarbonek, a przez to od najmłodszych lat formowali u nich  postawę ofiarności i wrażliwości na potrzeby innych. W naszej parafii, w naszych rodzinach ofiarujemy zebrane środki na pomoc dla chorych znajdujących sie w Zakladzie Opiekunczo - Leczniczym o. Bonifratrow w Cieszynie. W Wielką Sobotę, przy okazji poświęcenia pokarmów, przedstawiciele rodzin przyniosą te skarbonki do kościoła i złożą je przed głównym ołtarzem naszego kościoła. Młodzież oazowa będzie także rozprowadzać „Paschaliki wielkanocne” - informuje ksiądz Jacek Gracz, proboszcz parafii Marii Magdaleny w Cieszynie.

Kościół szczególną uwagę poświęca potrzebom osób chorych i pragnie czynić konkretne wsparcie w ich kierunku. Najważniejszym aspektem akcji jest to, że uczy miłości do bliźniego, przez okazane wsparcie duchowe i materialne. Akcja przede wszystkim ma charakter ekumeniczny i od wielu lat zaangażowanych w nią jest wiele organizacji. Bardzo chętnie włączają się także szkolne koła Caritas, gdzie młodzież z zapałem angażuje się w obchody.

Jałmużna Wielkopostna to w szczególności zazwyczaj symboliczny datek dla biednych i potrzebujących, który na pewno wpisuje się w uczynek miłosierny. Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. Pomaganie innym wzmacnia nasze poczucie sensu życia, daje radość i satysfakcję, pomaga docenić talenty otrzymane od Boga.

Gorąco zachęcamy do udziału!

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter