1 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie miało miejsce kolejne spotkanie w ramach projektu „Český Těsin / Cieszyn INEurope”.

Projekt jest dofinansowany ze środków programu INTERREG VA Czechy-Polska i biorą w nim udział miasta: Český Těsin i Cieszyn oraz współtworzące Euroregion Śląsk Cieszyński: Regionální sdružení územní spolupráce Těąínského Slezska i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Rozmawiano na temat możliwych rozwiązań organizacyjnych i technicznych sprzyjających zacieśnianiu współpracy transgranicznej miast: Cieszyn i Český Těsin. Przedstawiono wyniki badań dotyczących współpracy transgranicznej w ramach innowacyjnego modelu euro-city, a także analizowano możliwości przeniesienia dobrych praktyk hiszpańsko-portugalskich euro-city do współpracy czesko-polskiej.

Akademię WSB reprezentowali: dr Joanna Kurowska-Pysz, dr Łukasz Wróblewski i dr Rui Alexandre Castanho, zaś uniwersytet w Extremadurze – dr Jose Manuel Naranjo Gomez.

Źródło: Cieszyn.pl
Zdjęcie: Cieszyn.pl

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter