W wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej, w bielskiej katedrze w dniu 19 kwietnia br. przewodniczył ks. biskup Piotr Greger. Podczas liturgii ks. biskupowi Piotrowi asystowali; ks. biskup senior Tadeusz Rakoczy wraz księżmi katedralnymi na czele z księdzem proboszczem Antonim Młoczkiem i  z księżmi sekretarzami biskupów- Jerzym Urbańcem i Robertem Kasprowskim.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr powiedział, że "Patrząc na krzyż, nie można zapomnieć o cierpieniu i śmierci; nawet dzisiaj, w dobie cywilizacji konsumpcyjnej, nastawionej na doznawanie przyjemności za wszelką cenę, w epoce lansowania kultu młodości, zdrowia i sukcesu. Adorując krzyż, uznajemy, że jest on częścią naszego życia, naturalnie wpisuje się w kondycję ludzkiego istnienia.   Krzyż budził kiedyś strach i przerażenie, a dziś ponownie staje się znakiem największej nadziei, jest dla nas najświętszą relikwią. Dlatego klękamy przed nim, całujemy ten święty znak i wołamy z całym Kościołem: „Krzyżu Chrystusa, bądź że pochwalony; z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo”.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż został wniesiony przed ołtarz, a ks. biskup Piotr stopniowo odsłaniając ramiona Krzyża, śpiewał trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na które zawisło zbawienie świata", a na to wierni odpowiadali: "Pójdźmy z pokłonem".

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja ks. biskupa Piotra wraz z asystą do Grobu Pańskiego. Procesja z Najświętszym Sakramentem, w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w którym owinięto ciało zmarłego Chrystusa, została wystawiona na ołtarzu przy Grobie.

Wierni zgromadzeni w bielskiej mogli adorować Najświętszy Sakrament przy Bożym Grobie do północy.

Tekst i foto: Marian Szpak



















Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter