Na wyjątkową uroczystość zaproszono 8 maja br. członków Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Bielsko-Biała do Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, gdzie mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. Okazja była szczególna, bo w tym dniu obchodzono Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Wśród zaproszonych gości byli wilamowiccy bibliotekarze, burmistrz Wilamowic Marian Trela oraz członkowie wilamowickiego Klubu Seniora.

W programie spotkania przewidziano ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pt „Zakamarki Wilamowic”,  zorganizowanego przez SAP O/ Bielsko-Biała i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilamowicach, który objęty został  honorowym patronatem przez burmistrza Wilamowic. Konkurs przewidywał nadesłanie wiersza nawiązującego do fotografii Wacława Morawskiego umieszczonej na konkursowym plakacie, przedstawiającej fragment zabytkowego budynku położonego w centrum Wilamowic. Miała ona zwrócić uwagę twórców na bogactwo kulturowe Wilamowic, jego wyjątkową historię i tradycje. W zamyśle organizatorów konkursu było zintegrowane nieprofesjonalnych twórców oraz lokalnej społeczności.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń wilamowickim bibliotekarkom przez włodarza miasta i prowadzącego spotkanie Ryszarda Grajka - prezesa SAP/o B-B. Były ciepłe słowa i piękne  bukiety.

A potem nadszedł czas ogłoszenia wyników konkursu przez jego organizatora.  Jury w składzie: Katarzyna Kuźnia – polonistka, Ryszard Grajek,  Barbara Grabowska – dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Wilamowicach, wyłoniło następujących laureatów:

I  miejsce uzyskała – Urszula Drzyżdżyk – Dziudziel za wiersz pt. „ Ocalone od zapomnienia”

II miejsce przydzielono  Bogusławie Chwierut za wiersz pt. „Mury”

III miejsce zdobyły ex aequo Bernadeta Krawiec za  wiersz pt „Oko opatrzności” oraz Maria Nowak za wiersz pt „W ramionach wspomnień”.

Dyplomy, nagrody rzeczowe i atrakcyjne statuetki ufundowane przez organizatorów oraz Urząd Gminy Wilamowice, wręczył laureatom burmistrz Marian Trela. Gratulując nagrodzonym twórcom podkreślił - „Dobrze, że ludzie mają swoje pasje i  jest taka platforma, gdzie mogą je zaprezentować, wywołując uznanie u słuchaczy. Dbajmy o to, aby jak najwięcej twórców mogło korzystać  z takich możliwości. Będzie nam się ciekawiej żyło.”

Oceniając wyniki konkursu, prezes Ryszard Grajek zauważył, że udział w konkursie wymaga dużego wysiłku, aby sprostać wymaganiom, to praca nad sobą.  To również   motywacja do wyjścia ze swoich czterech ścian. Zaprosił zebranych do podjęcia kolejnych wyzwań i uczestnictwa w planowanym za rok  konkursie.

W trakcie uroczystości słuchacze przeniesieni zostali w poetycki świat nagrodzonych twórców. Każdy z nich zaprezentował kilka wierszy. Pośród nich  Urszula Drzyżdżyk – Dziudziel przeczytała:

Ocalone od zapomnienia

mówią wieki
trwają niezmiennie tworząc
opokę
kamienie oparły się dramatowi historii
osmolone, draśnięte zębem
czasu zachwycają
budzą szacunek, przyciągają
nasz wzrok
kto spoglądał przez tajemnicze okno..
czy był ktoś taki?
Tylko kamienie przetrwają
w nich moc
barwne, fascynujące „trzecie oko”
wciąż czuwa

„Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest rozwijające - wyraził swe spostrzeżenia jeden z uczestników, pod koniec uroczystości i dodał  -  a jeśli są to spotkania o określonych wartościach, potrafią wiele wnieść do naszego życia duchowego, wyzwalając dobro. W sytuacji, gdy zło atakuje w przestrzeni publicznej, dobrze jest, że tworzy się siłę przeciwstawiającą , w postaci wrażliwych słów. Jest to dla mnie ważne i za to dziękuję.”

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter