Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego w Cieszynie prezentuje prace Anny Czarnoty pod wspólnym tytułem „Patrzeć inaczej”. Wystawa będzie czynna w dni robocze do końca sierpnia, wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Tematem wystawionych prac jest alienacja osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania. Portrety ludzi, nieprzystających do kanonów piękna, mają sprawić, że odbiorca odważy się patrzeć i nie odwracać twarzy. Początkowo wzrokiem, zauważeniem, a potem prawdziwym zainteresowaniem, skupieniem i empatią, które w efekcie mogą mieć przełożenie na czyny i autentyczną pomoc. W rękach artystki znajduje się broń, dzięki której może walczyć o ważne społecznie kwestie i zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

- W malarstwie nie starałam się odejść od konwencjonalnego portretu. Jednym z podstawowych założeń było oddanie podobieństwa portretowanej osoby, czyli naśladowanie natury utrwalonej na wykonanych uprzednio fotografiach. Prezentowane obrazy są wynikiem wielogodzinnych rozmów z bezdomnymi. Wspólnie spędzony czas pozwolił mi głębiej poznać historię każdego z portretowanych mężczyzn. Umożliwił także przyjrzenie się cechom charakterystycznym twarzy każdego z nich, które zostały uchwycone i zatrzymane na obrazach. Za ich pośrednictwem chciałam przywrócić twarz ludziom bezdomnym. Portrety miały być czymś na kształt dokumentu tożsamości, do którego ma prawo każdy członek naszego społeczeństwa - mówi A.Czarnota.

Artystka jest rybniczanką z pochodzenia, absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: Edukacja artystyczna oraz Malarstwo i projekty interdyscyplinarne. Główne obszary działalności artystycznej to malarstwo olejne, grafika w technice litografii oraz witraż. Brała udział w licznych konkursach i wystawach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Galeria Zmienna znajduje się w Zespole Poradni Specjalistycznych Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Szpital Śląski w Cieszynie 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter