(Cieszyńscy pątnicy tuż przed wyruszeniem na Jasną Górę w 2018 roku. Foto: Renata Zięba)

Od 1 lipca, w parafii św. Jerzego w Cieszynie będą przyjmowane zapisy na XXVIII Pieszą Pielgrzymkę Cieszyn-Jasna Góra 2019. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 6 do 11 sierpnia i tradycyjnie, jak co roku udział w niej wezmą pątnicy z Cieszyna.

Przy zapisie należy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych, na pokrycie kosztów organizacyjnych. Każdy pielgrzym otrzyma identyfikator, znaczek pielgrzyma, chustę i śpiewnik. Podczas trasy pielgrzymi będą się modlić i poddawać rozważaniom, co ma w zamiarze jeszcze bardziej zbliżyć ich do Boga.

W 2018 roku  z diecezji bielsko-żywieckiej w pielgrzymce na Jasną Górę udział wzięło 9 grup, które liczyły około 2500 osób. Przewodnikiem cieszyńskiej pielgrzymki był ksiądz Stefan Sputek, dziekan cieszyński, który co roku wyrusza z pątnikami na Jasną Górę, aby zanieść Matce Bożej nasze intencje.  Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 7:00 Mszą św., w kościele św. Jerzego. Po Mszy św. pielgrzymi wyruszyli do Strumienia, gdzie połączyli się ze strumieńską grupą pielgrzymów.

O modlitwę i wsparcie, a także o przesyłanie swoich intencji do pątników zachęcał ksiądz Grzegorz Pasternak, wikariusz z parafii św. Marii Magdaleny, który wraz z cieszyńską grupą pielgrzymów wyruszył na Jasną Górę i na bieżąco relacjonował postępy z pielgrzymki.

A czy w tym roku pielgrzymka przyniesie tyle owoców co w zeszłym roku? Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

P.Staroń
Foto: Plakat Organizatora

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter