5 lipca w Rotundzie św. Mikołaja i Wacława w Cieszynie odbyło się Nabożeństwo ekumeniczne, w którym udział wzięli: Bp. prof. Roman Pindel / Kościół rzymskokatolicki/, ks. dr Mikołaj Dziewiatowski /Autokefaliczny Kościół prawosławny/, ks. Marcin Brzóska /Kościół ewangelicko-augsburski/, Jezuita kazanie, ks. prof. Józef Budniak, ks. kan. Jacek Gracz.

Modlitwa w Rotundzie zakończyła międzynarodową konferencję w cieszyńskim klasztorze bonifratrów, której organizatorem była Komisja do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk o/Katowice. Okazją była 1150. rocznica śmierci św. Cyryla i 400. rocznica śmierci męczeńskiej św. Melchiora Grodzieckiego, którego Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił patronem 2019 roku.

Duchowni modlili się w jednej z najstarszych świątyń w Polsce, prosząc, by Bóg zachował świat i jego mieszkańców w pokoju i oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu. Co warto podkreślić, modlitwa w cieszyńskiej Rotundzie nawiązała do modlitwy sprzed 8 lat. To właśnie tu biskupi modlili się by brat nie podnosił ręki na brata. Obecny wtedy był także prezydent RP. W miniony piątek potwierdzono nierozerwalną więź między wielkim dobrem pokoju a autentyczną postawą ewangeliczną.

- Głos z tego miejsca, z pogranicza narodów, języków, kultur i religii zaświadcza, że różnorodność nie jest źródłem nieszczęścia, lecz piękna i bogactwa Polski i wszystkich narodów świata – modlił się bp Pindel. Z kolei prawosławny duchowny wzywał Boga, by oddalił od świata niszczącą falę terroryzmu. Prosił za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych, a luterański biskup modlił się, by ofiary przemocy i nienawiści odnalazły w sobie siłę, aby nadal „być braćmi i siostrami dla innych”, a terroryści „rozpoznali zło swych czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra”.

Podczas liturgii proboszcz prawosławnej parafii w Sosnowcu odczytał list przesłany od bp. Atanazego, ordynariusza prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Bp Korczago natomiast zaapelował, by wspólne nabożeństwo zdynamizowało relacje między przedstawicielami różnych wyznań na wspólnej ziemi pogranicza. 

Biskup Ordynariusz zachęcił zebranych, by dziękować dobremu Bogu za piątkowe spotkanie, podczas którego przedstawiciele trzech tradycji mogli zanosić wspólnie modlitwę o pokój.

Podczas nabożeństwa zaśpiewał chór rzymskokatolickiej parafii św. Marii Magdaleny „Lutnia”.


BSK/Diecezja Bielsko-Żywiecka
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter