źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka 


Bezpośrednią transmisję Mszy św. z parafialnego kościoła św. Marii Magdaleny przeprowadzi w najbliższą niedzielę, 14 lipca 2019 r., Telewizja TVP Polonia. Cieszyńskie sanktuarium przy pl. Dominikańskim zostało wybrane do tego celu nieprzypadkowo. Będzie to m.in. okazja, by przypomnieć, że rok 2019 został ogłoszony w województwie śląskim, Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego – jezuity z XVII wieku urodzonego w Cieszynie. W świątyni znajduje się kaplica św. Melchiora Grodzieckiego, z obrazem pędzla Jana Wałacha, przedstawiającym męczennika stojącego nad Olzą. Kaplica została poświęcona św. Melchiorowi po jego beatyfikacji w 1905 roku, za pontyfikatu papieża Piusa X. W 1995 roku odbyły się uroczystości dziękczynne za kanonizację św. Melchiora Grodzieckiego z udziałem Episkopatu Polski. Owocem tych uroczystości jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w cieszyńskim kościele.

Proboszcz cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny ks. Jacek Gracz, który będzie przewodniczył niedzielnej Mszy św., przypomniał, że od wielu lat, w każdą niedzielę o godz. 13.00 Telewizja TVP Polonia przeprowadza bezpośrednią transmisję Mszy św. dla Polaków przebywających za granicą oraz  chorych. „Jest to także okazja do odwiedzin w rożnych świątyniach i zakątkach naszej Ojczyzny. Tym razem telewizja przeprowadzi bezpośrednią transmisję z naszej świątyni. Będzie to okazja dla wielu naszych rodaków aby przeżywać Mszę św. z naszą wspólnotą parafialną, a dla wielu cieszynian do modlitwy w parafialnym kościele” – dodał kapłan i zachęcił do udziału w tej Eucharystii, a telewidzów do oglądania transmisji.

Według dokumentów Kościoła, radiowe, telewizyjne i internetowe transmisje nabożeństw przeznaczone są głównie dla osób starszych i chorych, a ich wysłuchanie nie czyni zadość obowiązkowi uczestnictwa we Mszy św.

Papież Jan Paweł II w transmisjach dostrzegał „możliwość zjednoczenia się słuchaczy i widzów z celebracją eucharystyczną”, a Benedykt XVI mówił o szerszym niż w przeszłości znaczeniu słowa „uczestnictwo” i o zadowoleniu, które przynoszą nowe narzędzia i nowe możliwości w odniesieniu do celebracji eucharystycznej.

W 2017 r. Konferencja Episkopatu Polski zaaprobowała dokument na temat transmisji Mszy św., w którym przypomniano, że są one przeznaczone „przede wszystkim dla osób chorych i starszych wiekiem, które nie mogą udać się do miejsca jej sprawowania”, powinny mieć wzorcowy charakter, a jedyną dopuszczalną formą przekazu jest transmisja bezpośrednia, nigdy zaś retransmisja.

źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter