pixabay.com/pl/


Przypominamy, że znakowanie odbywa się metodą tzw. syntetycznego DNA i jest bezinwazyjne, w żaden sposób nie pomniejsza wartości roweru. Dla mieszkańców Cieszyna i powiatu cieszyńskiego znakowanie jest bezpłatne. Gdy rower zostanie np. skradziony, czego oczywiście nie życzymy, to oznakowanie daje większe szanse na jego odnalezienie. Umieszczony na rowerze numer oraz zdjęcia roweru z jego opisem trafiają do międzynarodowej bazy danych, a możliwość identyfikacji posiada wiele jednostek straży miejskich i policji w Polsce i Czechach – mówi Janusz Sikora, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie.

Znakowanie rowerów odbędzie się w najbliższą sobotę, 24 sierpnia, na Rynku w godzinach 09:00 – 14:00.

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:

• ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzajacy tożsamość),
• faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru,
• zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru,
• czysty, przepisowo wyposażony rower.


Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu roweru:

• z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
• z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
• co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.


Do tej pory cieszyńscy strażnicy oznakowali 350 rowerów.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter